LOGODESIGN

SPJELKAVIK DRILLKLUBB
Logoutvikling for Spjelkavik drillklubb, med videreføring av eksisterende symbol. 

GRØDE HAGEDESIGN
Logoutvikling for Grøde Hagedesign. 

TIBE Reklamebyrå 2013/2014
Eg syner her nokre av logoane eg utvikla som ansatt i TIBE-reklamebyrå

Torunsen Design  |  Torun Hunnes |  torun.hunnes@gmail.com