KURS PÅ TEGNERIET

Torunsen Design har no hoppa høgt og ordna seg eit Tegneri. Tegneriet ligg på Roald Gård, ved sidan av bakeriet. I tegneriet skal eg ha kontor og studio, men har blir og kurs for barn og unge og for vaksne. Kurstilbodet er under utvikling, og eg blir veldig glad for innspel og ønsker.

Meld deg på her: https://www.torunhunnes.no/p%C3%A5melding-1

KURSOVERSIKT VÅREN 2022:

SYMASKINSERTIFIKAT
Alder: For alle. Perfekt julegave til den syinteresserte
Eit 3 timers kurs der ein lærer det grunnleggande.
Tid: 8 jan. kl: 11 - 14 (og 9 jan
12 - 15 ved mange påmeldte)
Pris: 400,- inkl utsyr.

TEIKNING
Alder: For barn og unge.
Oppstart: 15 jan. Annankvar
laurdag i 3 mnd. kl. 11.00 - 14.00
Pris: 2000,- inkl utsyr.

REDESIGN
Alder: For alle
Oppstart: 15 jan. Annankvar
laurdag i 3 mnd. kl. 14.30 - 17.30
Pris: 2500,- inkl utsyr.

SYHELG
Alder: For alle.
Tid: 22 - 23 jan.
Kl: 11.00 - 15.00 begge dagane.
Pris: 800,- inkl utsyr.

TEGNEHELG
Alder: For alle.
Tid: 19 - 20 febr.
Kl: 11.00 - 15.00 begge dagane.
Pris: 800,- inkl utsyr.

KLEFIKSING
Alder: For alle. Vi fikser hullete kler, syr i
nn og ut og gjer enkle endringer på kler.
Tid: Laurdag formiddag
kl: 11.00 - 13.00 Datoar kjem
Pris: 300,- inkl utsyr.

Følg meg på facebook!

plakat.png