top of page

FAGILLUSTRASJON

Eg lagar ulike typar fagillustrasjonar, alt frå figurar og tabeller til klassiske teikningar som illustrerer innmaten til ein torsk. Eg kan hjelpe deg med monteringsanvisningar, eller ja, det meste.

ATLANTERHAVSPARKEN (Jan 2021)

På oppdrag frå Spir design lagar eg ulike fagillustrasjonar for Atlanterhavsparken i Ålesund. Desse syner dei ulike innvollane til krabbe, torsk og kråkebolle.

MONTERINGSANVISNINGAR (Jan 2021)

Eg har laga monteringsanvisning for EHL Prolist. Dette er illustrasjonar som er i ei brosjyre som syner korleis ein set saman ulike typar lister i foring til vindu.

ILLUSTRASJONER FOR HELSEFORETAKET (Des 2020)

Eg har laga ulike plakatar for Helse Møre og Romsdal sin kampanje om identitet. Her har eg laga illustrasjonane som er med i kampanjen.

FIGURAR OG MODELLER (Aug 2020)

Eg har laga figurar, tabeller og modeller til læreboka Det norske helsesystemet, gitt ut av Samlaget. Her syner eg nokre av figurane.

ATLANTERHAVSPARKEN (Juni 2020)

På oppdrag frå Spir design lagar eg ulike fagillustrasjonar for Atlanterhavsparken i Ålesund. Dette er illustrasjonar til ulike plakatar om skjella på torsken, korleis fisken bruker gjellene, om fisken si hjerne og den siste viser eit tverrsnitt av ein torsk inni.

ATLANTERHAVSPARKEN (Juni 2018)

På oppdrag frå Spir design lagar eg ulike fagillustrasjonar for Atlanterhavsparken i Ålesund.

bottom of page